ძიება

მიტანის პირობები

პროდუქციის მიწოდება ხორციელდება ქვეყნის მასშტაბით. მიწოდების სერვისით სარგებლობა ფასიანია, რაც მითითებულ იქნება ყოველი კონკრეტული ნივთის ყიდვის შემთხვევაში.
ნივთის ყიდვის შემდეგ ჩვენი ოპერატორი დაგიკავშირდებათ სამუშაო საათებში (ორშაბათი-პარასკევი) და შეათანხმებს დროს მყიდველთან. თუ აღნიშნულ დროს მყიდველი არ იქნება მის მიერ მითითებულ მისამართზე კომპანია ნივთს აბრუნებს „ინოვა ჯორჯია“-ს ოფისში მისამართზე:  ქინძმარაულის ქ.№5. მყიდველი ვალდებულია სწორედ ამ მისამართიდან გაიტანოს შეძენილი ნივთი.

****მიწოდებას სჭირდება 1-3 სამუშაო დღე****

მომხმარებელი ვალდებულია კურიერის თანდასწრებით შეამოწმოს მიღებული ნივთები და მხოლოდ ამის შემდეგ მოაწეროს ხელი მიღება ჩაბარების დოკუმენტს. მიღება-ჩაბარების დოკუმენტზე ხელის მოწერით ადასტურებს ჩამოთვლილი პროდუქციის სრულად და უნაკლოდ მიღებას. გაყიდული ნივთების დაბრუნება არ ხდება.

მიღება ჩაბარების აქტის ხელმოწერის შემდეგ მყიდველს უფლება არ აქვს მოითხოვოს აღნიშნული ნივთის დაბრუნება, შესაბამისად მისი პრეტენზიები არ მიიღება. მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერამდე ნივთის დაბრუნების მიზეზის მიზანშეწონილების საკითხს წყვეტს კომპანია თავისი შეხედულებისამებრ.

*პროდუქციის შეძენამდე მარაგი უნდა გადაამოწმოთ ოპერტორთან.
მიტანის სერვისის ფასებია.

მიტანის საფასური როგორც თბილისის, ისე საქართველოს მასშტაბით  განისაზღვრება წონადობის და ადგილმდეობარეობის მიხედვით.  

We delivered nationwide products. Using the delivery service is paid, which will be stated in case of purchasing each specific item.
After purchasing the item, our operator will contact you during business hours (Monday-Friday) and agree on a time with the buyer. If the buyer is not at the address shown by him at the mentioned time, the company will return the item to the office of “Inova Georgia” at the address: 5 Kindzmarauli St.; the buyer must deliver the purchased item from this address.
****Delivery takes 1-3 working days ****
The customer must check the received items in the courier’s presence and then sign the acceptance document. By signing the acceptance document, it confirms the full and flawless acceptance of the listed products. It does not return items returned.
Acceptance After signing the deed of Delivery, the buyer has no right to demand the said item’s return. Therefore, his claims will not be accepted. The company decides on the expediency of returning the item before signing the acceptance-delivery act at its discretion.
* Before purchasing the product, check the stock with the operator.
Delivery service prices.
The delivery fee is determined by weight and location throughout Tbilisi and Georgia.