ძიება

ჩვენს შესახებ

    რა არის ინოვა ჯორჯია? 

 ჩვენი კომპანია დაინტერესებულია სხვადასხვა სახის ფასეულობა შეუქმნას, როგორც ავეჯის დამამზადებელ ფირმებს, ისე საცალო მომხმარებლებს.   ეს მიღწევადია და ამისთვის დავნერგეთ, ავეჯის დიზაინის პროგრამა "3Cad Evolution" რაც შესაძლებელს ხდის, შეიქმნას ნებისმიერი დიზაინის ავეჯი. ჩვენი პროგრამული ჩარხები ახდენენ ნებისმიერი სირთულის დავალების შესრულებას: (დაჭრა, დახვრეტა, დაწიბოვება, დაფრეზვა, კონსტრუირება) ყოველივე ეს კი დაკავშირებულია, საავეჯე დეტალების დამზადებასთან. 

ჩვენი კომპანიის "ინოვა ჯორჯიას" ხელმძღვანელობა, წარმოდგენილი ძლიერი  გუნდით,  სამუშ
აო პროცესში ვიყენებთ  ჰორიზონტალური მართვის სტრატეგიას და არა ვერტიკალურის.   რაც თავიდან გვარიდებს ბიუროკრატიულ ნორმებს, უფლება მოვალეობების მკაცრ დელეგირებას და ა.შ. ეს კი გვეხმარება n-რაოდენობის შეკვეთა ავიღოთ და ხარისხიანი, მაღალფასეული მომსახურება შევთავაზოთ ლოიალურ კლიენტებს. ბაზარზე უკვე წარმოდგენილნი ვართ 2 წელიწადზე მეტია, ამ დროის განმავლობაში კი მრავალი ბედნიერი და კმაყოფილი კლიენტი გვყვავს.  

1991 წელს შეიქმნა სააქციო საზოგადოება "ორბელი 91" ამავე გუნდა 2018 წელს დააფუძნა კომპანია შპს "ინოვა ჯორჯია", რომელიც ორიენტირებულია, თანამედროვე მობილური მენეჯმენტით, ტექნოლოგიური ინოვაციების დანერგვით, ასევე ბაზარზე საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრებით, მოწინავე ადგილი დაიკავოს მთელს ამიერკავკასიაში.  


დამატ.ინფორმაციისთვის. იხ.ლინკი: https://bit.ly/2Wu9BTs

What is Innova Georgia?

Our company is interested in creating unique value, both for furniture manufacturers and retail customers. It is achievable, and for this, we have introduced the furniture design program “3Cad Evolution” which makes it possible to create furniture of any design. Our software machine tools perform any complex tasks: (cutting, shooting, scaling, cutting, constructing). It relates all of this to the production of furniture details.

A powerful team represented our company’s management, “Innova Georgia”; in the work process, we use a horizontal management strategy and not a vertical one that avoids bureaucratic norms, a strict delegation of rights, etc. It even helps us to take n-quantity orders and offer quality, high-value services to loyal customers. We have been present in the market for over two years, and during this time we have many happy and satisfied customers.

We established Orbeli 91 Joint Stock Company in 1991. The same team founded Inova Georgia Ltd. in 2018, which is focused on modern mobile management, introducing technological innovations, and the establishment of international standards in the market to take a leading position throughout the Caucasus.

For additional information. See link: https://bit.ly/2Wu9BTs