ძიება

ავეჯის დიზაინის პროგრამა

დიზაინის შექმნის პროგრამით თქვენ შეძლებთ:

• ინტერიერის დიზაინის შექმნას

• რამდენიმე წუთში რენდერის მიღებას 

• დეტალების ავტომატურ კალკულაციას

• ნახაზის ავტომატურ მიღებას

• პროგრამული ჩარხებისთვის დავალების შექმნას

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გაეცანი ლინკს: 

https://www.youtube.com/watch?v=kFKkGn4AMP4&feature=youtu.be

ან უყურეთ აქ:


With the design creation program, you will be able to:

• Create interior design

• Get a render in minutes

• Automatic calculation of details

• Automatic drawing reception

• Create assignments for software machine tools

For more information, see the link:

https://www.youtube.com/watch?v=kFKkGn4AMP4&feature=youtu.be