ძიება

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა


ჩვენი კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია თქვენი პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოება და იმის უზრუნველყოფა, რომ თქვენ გესმოდეთ, თუ როგორ ხდება ამ ინფორმაციის გამოყენება. კონფიდენციალობის მიზანია განგიმარტოთ როგორ გამოიყენება და შეინახება ის პერსონალური ინფორმაცია, რომლის გაზიარებასაც თქვენ ახდენთ ჩვენთვის www.searchinnova.com ვებგვერდის საშუალებით.


ინფორმაციის დაცვა
თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია შეიძლება დამუშავდეს და შენახულ იქნეს შპს "ინოვა ჯორჯია"-ს კომპიუტერებში ან სხვა საშუალებით. „თქვენს ინფორმაციაში“ ჩვენ ვგულისხმობთ პერსონალურ და ფინანსურ ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ (ა) ვიღებთ თქვენგან ან მესამე პირებისგან თქვენი თანხმობის საფუძველზე (როგორიცაა ბანკები, საკრედიტო ორგანიზაციები და სხვა). ყველა სახის პირადი ინფორმაციის მოპოვება მოხდება მხოლოდ თქვენი თანხმობის საფუძველზე. ინფორმაციის გადაცემა მესამე პირებზე ასევე არ მოხდება თქვენი თანხმობის გარეშე. გამონაკლისი შესაძლოა გახდეს კანონით დადგენილი შემთხვევები.

„თქვენი ინფორმაცია“ შეიძლება გამოყენებული იქნეს შემდეგი მიზნებისთვის:

• პროდუქციის შეძენა და მიტანა დანიშნულების ადგილას.
• არაპირდაპირი და პირდაპირი რეკლამა
• ონლაინ განვადება
• პროდუქციის საგარანტიო მომსახურება თქვენ გაქვთ პირადი ჩანაწერებთან დაშვების უფლება. თუ გსურთ ამ უფლების გამოყენება, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მისამართზე info@innovageorgia.ge

ინფორმაციის შეგროვება

ვებგვერდის ზოგიერთი ფუნქციის გამოსაყენებლად მოითხოვება რეგისტრაცია. თუ თქვენ რეგისტრირდებით ან დარეგისტრირებული ხართ ჩვენი ონლაინმომსახურების მიმღებად, ამავე დროს ირჩევთ მოგვაწოდოთ გარკვეული სახის პირადი ინფორმაცია, როგორიცაა: თქვენი სახელი, მისამართი, ელექტრონული ფოსტა, და ტელეფონის ნომერი. რეგისტრაციის პროცესში თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ და შეინახოთ, შეცვალოთ ან წაშალოთ პირადი მონაცემები, რომლებსაც მიუთითებთ ვებგვერდზე. ასევე შეგიძლიათ პაროლის შეცვლა ნებისმიერ დროს. უფლებას ვიტოვებთ ჩავიწეროთ ან/და მონიტორინგი გავუწიოთ ჩვენ შორის განხორციელებულ სატელეფონო ზარებს და ელექტრონულ მიმოწერას, იმისათვის რომ მოხდეს ინსტრუქციების გადამოწმება და დაზუსტება იმისა, რომ ვაკმაყოფილებთ ჩვენი მომსახურების სტანდარტებს.

ჩვენ ასევე შესაძლოა გამოვიყენოთ მცირე ზომის ფაილები, რომელიც ინახება მომხმარებლის მყარ დისკზე, როგორც მომსახურების შემადგენელი ნაწილი, რათა უზრუნველვყოთ კლიენტების შესახებ ინფორმაციის მიღება და კლიენტების დაცვა ონლაინრეჟიმში მათი ანგარიშების არასანქცირებული გამოყენებისაგან. ამასთან, ჩვენ არ ვიყენებთ კლიენტის კომპიუტერში არსებულ ფაილებს პირის მიერ ინტერნეტით სარგებლობის მონიტორინგისათვის.


Our company needs to ensure your personal information secure and ensure that you understand how this information is used. The privacy policy’s purpose is to explain how the personal information you share with us through www.searchinnova.com is used and stored.

Information protection

The information you provide may be processed and stored on the computers of Inova Georgia Ltd. or by other means. By “Your Information,” we mean personal and financial information that we (a) get from you or third parties with your consent (such as banks, credit organizations.) It will collect all personal information only with your consent. Transfer of data to third parties will also not take place without your permission. Exceptions may be cases prescribed by law.

“Your information” may be used for the following purposes:

• Purchase and deliver products to the destination.

• Indirect and direct advertising

• Online installment

• Product warranty service You have access to personal records. If you want to use this right, please contact us at info@innovageorgia.ge

Gathering information

It required registration to use some of the features of the website. If you are registered or registered as a recipient of our online services, you also choose to provide certain personal information, such as your name, address, email, and telephone number. During the registration process, you can create and save, change or delete the personal data you show on the website. You can also change the password. We reserve the right to record and / or monitor telephone calls and emails between us to verify instructions and verify that we meet our service standards.

We may also use small files stored on the user’s hard drive as part of the service to ensure that customer information is retrieved and that customers are protected from unauthorized use of their accounts online. However, we do not use the client's computer files to monitor a person using the Internet.