ძიება

წესები და პირობები

1. ზოგადი დებულებები
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს საიტზე. თქვენს მიერ searchinnova.com ვებ-გვერდზე შესვლა და ამ ვებ-გვერდზე ან მისი მეშვეობით პროდუქციის შეძენა, მიღებული ინფორმაციის ან მომსახურების გამოყენება გულისხმობს იმას, რომ თქვენ თანახმა ხართ შეასრულოთ ამ მოხმარების წესებით დადგენილი პირობები. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ ეთანხმებით searchinnova.com-ის მიერ დადგენილ მოხმარების წესებს გთხოვთ, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოთ ვებ-გვერდით სარგებლობა. searchinnova.com იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს განაახლოს ან შეცვალოს მომხმარებლის წესები, საკუთარი შეხედულებისამებრ, ყოველგვარი წინასწარი შეტყობინების გარეშე. თქვენ ვალდებული ხართ გაეცნოთ ვებ-გვერდზე განთავსებულ ამ მოხმარების წესების მიმდინარე ვერსიას ვებ-გვერდზე მუშაობის ყოველი შემთხვევისას.
შეძენილი ავეჯის აწყობა არ შედის მომსახურეობაში.
თანხის უკან დაბრუნება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ შეძენილი პროდუქცია აღმოჩნდა დეფექტური კურიერის თანდასწრებით. თანხის დაბრუნებისთვის საჭიროა 2-10 სამუშაო დღე.
ვებ გვერდზე რეგისტრაციისას თქვენ ადასტურებთ რომ გნებავთ მიიღოთ სპეციალური შემოთავაზებები, სარეკლამო სიახლეები, ვაკანსიები და სხვა სახის წერილები თქვენ მიერ რეგისტრაციისას მითითებულ ელ.ფოსტაზე.
2. შეზღუდვები ვებ-გვერდის გამოყენებაზე
წინამდებარე ვებ გვერდი არის მხოლოდ მომხმარებლის პირადი გამოყენებისთვის და იკრძალება მისი კომერციული მიზნებისთვის გამოყენება . მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა მომხმარებელი უფლებამოსილია შეიძინოს ვებ გვერდის მეშვეობით გასაყიდი საგნები ნებისმიერი ჯგუფის სახელით თუ მომხმარებელს გააჩნია შესაბამისი უფლებამოსილება. მომხმარელებლს ეკრძალება ვებ-გვერდის დეკომპელირება, დაშლა, გაქირავება, გაყიდვა, ლიცენზირება ან ნებისმიერი სხვა სახის გადაცემა. ასევე მომხმარებელს ეკრძალება ქსელების მონიტორინგი ან პროგრამების გამოყენება რაც მას შესაძლებლობას მიცემს მიიღოს და გამოიყენოს სხვა მომხმარებლების შესახებ მონაცემები.
მომხმარებელს ეკრძალება ამ ვებ გვერდის მეშვეობით მცდარი, უკანონო ან არასწორი ინფორმაციის მიწოდება ნებისმიერ მესამე მხარისადმი.მომხმარებელს ეკრძალება კომერციული მიზნებისთვის ამ ვებ გვერდის ტექსტის ან სხვა შინაარსის კოპირება, მოდიფიცირება, რეპროდუქცია, გამოცემა, დისტრიბუცია, ჩვენება ან მესამე პირებისადმი გადაცემა.იკრძალება ამ ვებ გვერდის ნებისმიერი არაავტორიზებული გამოყენება.
ვებგვერდზე არსებული პროდუქცია და ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას წინასწარი შეტყობინების გარეშე.searchinnova.com არ იძლევა გარანტიას იმაზე, რომ ეს ვებგვერდი ან მისი მეშვეობით მიწოდებული ინტერნეტ-მომსახურებები იმუშავებს შეცდომების ან შეფერხებების გარეშე.

3. შეკვეთის განთავსებისა და მიწოდების პირობები
ინტერნეტ მაღაზიით საქონლის ყიდვა(შეძენა) წარმოადგენს რიგ პირობებს რომელსაც ასრულებს მომხმარებელი (მყიდველი). ესენია:
საქონელის (პროდუქტის) ან მომსახურების (სერვისის) არჩევა და მისი დამატება მომხმარებლის კალათაში; მომხმარებლის (მყიდველის) საიტზე რეგისტრაცია. რეგისტრაციის დროს შეყვენილი უნდა იქნას მომხმარებლის რეალური მონაცემები და აქტუალური ინფორმაცია. ნებისმიერი პასუხისმბებლობა რეგისტრაციის დროს შეყვანილ ინფორმაციაზე ეკისრება მომხმარებელს. შეკვეთის განხორციელებისათვის და ანგარიშწორების გაფორმებისათვის აუცილებელი მონაცემების მითითება. შეკვეთის გაფორმებად ითვლება მომხმარებლის თანხმობა იმ დროისათვის არსებულ გამყიდველის აქტუალურ მოხმარების წესებზე. პროდუქციის მიწოდება ხორციელდება თბილისის მასშტაბით. მიწოდების სერვისით სარგებლობა ფასიანია, რაც მითითებულ იქნება ყოველი კონკრეტული ნივთის ყიდვის შემთხვევაში.კომპანიის მიზეზით თანხის შემცირებისას(იგულისხმება თანხის ნაწილის დაბრუნება პროდუქციის არ ქონის ან დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში)მიწოდების ღირებულება არ იცვლება.
ნივთის ყიდვის შემდეგ ჩვენი ოპერატორი დაგიკავშირდებათ და შეათანხმებს მიწოდების დღეს მყიდველთან(საათის დაზუსტება არ არის შესაძლებელი). თუ აღნიშნულ დროს მყიდველი არ იქნება მის მიერ მითითებულ მისამართზე კომპანია ნივთს აბრუნებს „ინოვა ჯორჯია“-ს ოფისში მისამართზე: ქინძმარაულის ქ.№5. მყიდველი ვალდებულია სწორედ ამ მისამართიდან გაიტანოს შეძენილი ნივთი. თუ მყიდველს სურს ხელახლა შეძენილი ნივთის მიწოდება აღნიშნული მომსახურების საფასურს ის იხდის ხელმეორედ.
შეძენილი ნივთების ადგილიდან გატანა ხდება მხოლოდ მთავარი ფილიალიდან, ქინძმაურაულის ქ.№5.
შეძენილი პროდუქციის ადგილზე მიწოდება ხდება, როგორც  თბილისის, ისე საქართველოს მაშტაბით 1-3 სამუშაო დღის, ხოლო რეგიონებში 5-10 დღის განმავლობაში.  *გაითვალისწინეთ, შეკვეთის სართულებზე ატანა არ ხდება.
მომხმარებელი ვალდებულია კურიერის თანდასწრებით შეამოწმოს მიღებული ნივთები და მხოლოდ ამის შემდეგ მოაწეროს ხელი მიღება ჩაბარების დოკუმენტს. მიღება-ჩაბარების დოკუმენტზე ხელის მოწერით ადასტურებს ჩამოთვლილი პროდუქციის სრულად და უნაკლოდ მიღებას.
მიღება ჩაბარების აქტის ხელმოწერის შემდეგ მყიდველს უფლება არ აქვს მოითხოვოს აღნიშნული ნივთის დაბრუნება, შესაბამისად მისი პრეტენზიები არ მიიღება. მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერამდე ნივთის დაბრუნების მიზეზის მიზანშეწონილების საკითხს წყვეტს კომპანია თავისი შეხედულებისამებრ.


4. ანგარიშსწორების პირობები
მომხმარებელს შეუძლია searchinnova.com ვებ-გვერდზე განთავსებული პროდუქციის ღირებულება გადაიხადოს საგადახდო ბარათის გამოყენებით. ინტერნეტ მაღაზიის მეშვეობით განხორციელებული შეკვეთის ფასის საგადახდო ბარათების მეშვეობით გადასახდელად გამოყენებულ უნდა იქნას საქართველოში რეგისტრირებული კომერციული ბანკების მიერ ემიტირებული (VISA და MASTERCARD) სისტემების საგადახდო ბარათები.
მიტანის სერვისის ფასები განისაზღვრება ნივთის წონის და მისამართის მიხედვით.
5. სხვა საიტებთან დამაკავშირებელი ბმულები (links) S
მაშინ, როდესაც searchinnova.come გთავაზობთ ბმულებს მესამე პირების ვებგვერდებთან, ეს არ ნიშნავსიმას, რომ searchinnova.com რეკომენდაციას უწევს ამ ვებგვერდებს ან მათი მეშვეობით შემოთავაზებულ პროდუქტებს, მომსახურებებს, მოსაზრებებს, იდეებს ან ინფორმაციას. ამ ბმულების გამოყენებისას თქვენ მოქმედებთ მხოლოდ თქვენი რისკით და searchinnova.com არ იღებს არანაირ ვალდებულებას ან პასუხისმგებლობას ამ ვებგვერდების შემცველობაზე, გამოყენებაზე ან ხელმისაწვდომობაზე. თუ თქვენ გადაწყვეტთ ისეთ ვებგვერდზე გადასვლას, რომელიც ჩვენ კონტროლს არ ექვემდებარება, ჩვენ არ გაძლევთ არანაირ გარანტიას, პირდაპირს თუ ნაგულისხმევს, თქვენს მიერ ასეთი საიტის გამოყენებასთან ან გამოყენების შეუძლებლობასთან დაკავშირებით, საიტის შემცველობასთან დაკავშირებით, მათ შორის მის სისწორესთან, სისრულესთან, სანდოობასთან ან რაიმე კონკრეტული მიზნით ვარგისიანობასთან დაკავშირებით; ასევე, ჩვენ არ გაძლევთ გარანტიას, რომ ეს საიტი ან მისი შემცველობა თავისუფალია ისეთი პრეტენზიებისგან, რომლებიც შეიძლება უკავშირდებოდეს საავტორო უფლებას, სავაჭრო ნიშანს ან მესამე პირების უფლებების სხვა დარღვევებს. ჩვენ ასევე არ გაძლევთ გარანტიას, რომ ასეთი საიტი ან მისი შემცველობა თავისუფალია ვირუსებისგან ან სხვა სახის დამაზიანებელი ფაქტორებისგან. ჩვენ არ გაძლევთ გარანტიას ინტერნეტში არსებული დოკუმენტების ნამდვილობაზე. searchinnova.ge არ შეუმოწმებია ასეთი ვებგვერდების შემცველობის სინამდვილე, სისწორე, გონივრულობა, სანდოობა ან სისრულე. გარდა ამისა, ამ მესამე პირების ვებგვერდებს შეიძლება ჰქონდეთ ჩვენი ვებგვერდისგან განსხვავებული უსაფრთხოების პოლიტიკა ან უსაფრთხოების სხვა პრაქტიკა, რის გამოც აუცილებელია გაეცნოთ ამ სხვა საიტების პოლიტიკას მანამ, სანამ გაცვლით თქვენ პირად ინფორმაციას.


6) მოქმედი კანონმდებლობა და იურისდიქცია
ეს ვებ-გვერდი და მისი მოხმარების წესები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით და უნდა განიმარტოს მის შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, თქვენ ცხოვრობთ თუ არა და აწარმოებთ თუ არა ბიზნესს საქართველოში.searchinnova.com-ს წინააღმდეგ მიმართული ყოველგვარი სარჩელი და ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიშვება ან დაკავშირებულია თქვენს მიერ ამ ვებ-გვერდის წვდომასა და მის სარგებლობასთან, ასევე ამ მოხმარების წესების დებულებებთან, თქვენს მიერ უნდა წარედგინოს მხოლოდ საქართველოს სასამართლოებს.
ეს ვებ-გვერდი არ ეხება და არ არის გამიზნული გასავრცელებლად ან გამოსაყენებლად ნებისმიერი პირის ან ორგანიზაციის მიერ ნებისმიერი იურისდიქციის ტერიტორიაზე ან ქვეყანაში, სადაც ამ ვებ-გვერდის გამოქვეყნება, ხელმისაწვდომობა, ასეთი გავრცელება ან გამოყენება ეწინააღმდეგება ადგილობრივ კანონმდებლობას ან წესებს. თუ თქვენ განიზრახავთ ინფორმაციის მიღებას ამ ვებ-გვერდიდან, თქვენვე იქნებით პასუხისმგებელი ყველა შესაბამისი ადგილობრივი, საერთო-სახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე და ასეთ იურისდიქციის ტერიტორიებზე თქვენს მიერ ამ ვებ-გვერდით სარგებლობა იქნება მხოლოდ თქვენი რისკი. თქვენი კონკრეტული გარემოებების შესაბამისი სახელმძღვანელო რჩევების მისაღებად დაუკავშირდით თქვენს იურიდიულ მრჩეველს.


7. ფორს-მაჟორი
შეთანხმებაში მონაწილე მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი ამ შეთანხმების პირობების შესრულებაზე იმ შემთხვევაში, თუ ეს გამოწვეულია ისეთი ფორს-მაჟორული მდგომარეობით, რომლის დროსაც მხარეთათვის მათი შესრულება შეუძლებელი ხდება. ფორსმაჟორში იგულისხმება ომი, სტიქიური უბედურება (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ხანძარი, მეწყერი), ეპიდემია. აღნიშნულის შესახებ. შეთანხმებით გათვალისწინებულივალდებულებების შესრულების ვადები შესაბამისად გადაიწევს ფორსმაჟორული გარემოებების მოქმედების ვადის მიხედვით. ამ დროს მხარე პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდება მხოლოდ ფორსმაჟორული გარემოების არსებობის პერიოდში. ეს ვალდებულებები დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს ფორსმაჟორული გარემოებების მოქმედების შეწყვეტის შემდეგ.
-საიტზე შეკვეთის განთავსება შესაძლებელია მხოლოდ სრულწლოვანი პირებისათვის -გადახდა ხდება მხოლოდ ქართული ბარათით.


1. General Provisions
Welcome to our site. By accessing the searchinnova.com website and purchasing products, information, or services on this Website or through it, you agree to be bound by these terms of use. If you disagree with the usage rules set by searchinnova.com, please stop using the Website immediately. searchinnova.com reserves the right to update or change the User Terms, in its sole discretion, with no prior notice. It required you to read the current version of these Terms of Use posted on the Website each time you use the Website.
It does not include assembling purchased furniture in the service.
It made only refunds if we found the purchased product in the presence of a defective courier. It takes 2-10 working days to return the money.
By registering on the Website, you confirm you wish to receive special offers, promotional news, vacancies, and other letters by the e-mail address provided by you during registration.
2. Restrictions on the use of the Website
This Website is for the user’s personal use only, and its use for commercial purposes is prohibited. Notwithstanding the above, the user may purchase items for sale through the Website on behalf of any group. Suppose the customer has the relevant authority. It prohibited the user from decomposing, dismantling, renting, selling, licensing, or any other type of transfer of the Website. It also banned the user from monitoring networks or using programs to receive and use data about other users.
It prohibited the user from providing false, illegal, or incorrect information through this Website to any third party. It prohibited the user from copying, changing, reproducing, publishing, distributing, displaying, or transferring to this third party the Website’s content for commercial purposes. Use.
The products and information on the Website are subject to change or removal without notice. searchinnova.com does not warrant that this Website or the Internet Services provided through it will operate without errors or interruptions.
3. Order placement and delivery conditions
Buying (purchasing) goods through an online store is a series of conditions fulfilled by the consumer (buyer). These are:
Please select a product (product) or service (service) and add it to the user’s cart; Registration on the user (buyer) site. It must enter real user data and current information during registration. Any responsibility for the data entered during registration lies with the customer, showing the data necessary to execute the order and the settlement. The customer’s order is the seller’s consent to the current rules of consumption of the seller. Products are delivered throughout Tbilisi. Use of the delivery service is priced, which will be stated in case of purchase of each specific item.
After purchasing the item, our operator will contact you and agree with the buyer on delivery (hours can not be specified). If the buyer is not at the address shown by him at the mentioned time, the company will return the item to the office of “Inova Georgia” at the address: 5 Kindzmarauli St.. The buyer must deliver the purchased item from this address. If the buyer wants to re-supply the purchased item, he will pay the service fee again.
It took purchased items out of place only from the significant branch, Kindzmaurauli St. №5.
The purchased products are delivered on the spot, both in Tbilisi and throughout Georgia, within 1-3 working days, and in the regions within 5-10 days.
* Please note, it does not carry the order out on the floors.
The customer must check the received items in the courier’s presence and then sign the acceptance document. By signing the acceptance document, it confirms the full and flawless acceptance of the listed products.
Acceptance After signing the deed of delivery, the buyer has no right to demand the said item’s return. Therefore, (his/her) claims will not be accepted. The company decides on the expediency of returning the item before signing the acceptance-delivery act at its discretion.

4. Terms of Payment

Customers can pay for the products posted on searchinnova.com using a payment card. Payment cards of systems issued by commercial banks registered in Georgia (VISA and MASTERCARD) must pay for the price of the order price made through the online store.

Delivery service prices are determined by the weight of the item and the address.

5. Links to other sites S

While searchinnova.come offers links to third-party websites, it does not imply that searchinnova.com recommends these websites or the products, services, opinions, ideas, or information provided through them. Using these links, you are acting only at your own risk, and searchinnova.com assumes no liability or responsibility for the content, use, or accessibility of these websites. If you choose to access a website that we do not control, we do not warrant, directly or implicitly, that you may or may not use such site in connection with the site’s content, including its accuracy, completeness, reliability, or suitability for any purpose. In connection with; Also, we do not warrant that this site or its contents are free from any claims that may be related to copyright, trademark, or other infringement of third party rights. We also do not guarantee that such a site or its content is free from viruses or other harmful factors. We do not guarantee the authenticity of documents available on the Internet. searchinnova.ge has not verified the authenticity, accuracy, reasonableness, reliability, or completeness of such websites’ content. Besides, these third-party websites may have different security policies or other security practices from our website, so it is important you familiarize yourself with these other sites’ policies before you exchange any personal information.

6) Current legislation and jurisdiction

This website and its terms of use are governed by Georgia’s laws and should be construed under it, regardless of whether you live or conduct business in Georgia. By accessing and using this website and these Terms of Use, you must submit only to the courts of Georgia.

This website is not intended and intended to be distributed or used by any person or organization in any jurisdiction or country where the publication, access, distribution. Using such a website is contrary to local laws or regulations. If you intend to get information from this website, you will comply with all applicable local, national and international law, and your use of this website in such jurisdictions will be at your own risk. Contact your legal counsel for advice on your specific circumstances.

7. Force majeure

The parties to the agreement are not responsible for fulfilling the terms of this agreement if a force majeure situation becomes impossible for the parties to fulfill them cause it. Force majeure means war, natural disaster (earthquake, flood, fire, landslide), epidemic of the above. The deadlines for fulfilling the obligations stipulated in the agreement will be postponed according to the force majeure circumstances’ validity period. Here, it released the party from liability only during the force majeure circumstances. It must fulfill these obligations immediately after the termination of the force majeure circumstances.

Ordering on the site is possible only for adults - they made Payment only with a Georgian card.